Vanliga frågor

Vad är en fristående solcellsanläggning?

En fristående solcellsanläggning, på engelska kallad off-grid, skiljer sig från en nätansluten solcellsanläggning på så vis att den inte är ansluten till elnätet. Istället för att skicka el från solcellerna ut på elnätet används ett energilagringssystem, till exempel ett batterisystem, för att förse hushållet med ström när solen inte lyser.

För vem passar ett fristående solenergisystem?

Fristående system är passande för platser där ingen uppkoppling mot elnätet finns tillgänglig. Det kan också ge en tillfredsställande frihetskänsla att vara självförsörjande på el.

Hur utförs beräkningarna?

Beräkningarna för att ta fram ditt solkraftssystem utförs med ingenjörsmässiga simuleringar i ett simuleringsprogram. Simuleringen tittar på hur din batterianläggning laddas med hjälp av solpaneler under flera dagar med varierande väder. För att ditt solkraftssystem ska fungera även vid dåligt väder, då effekten i solljuset är låg, så simuleras ett scenario där det är svagt solsken flera dagar i rad, följt av en vanlig dag med genomsnittligt solsken. Målet är att din batterianläggning ska klara att strömförsörja dina elektriska apparater även när vädret är dåligt under en period. Batterierna ska under dagarna med dåligt väder inte laddas under 50 procents laddningsnivå, trots att din elförbrukning fortsätter som vanligt. På den påföljande vanliga dagen med genomsnittligt solsken ska batterierna laddas fulla igen. Du väljer själv hur många dagar med dåligt väder ditt system ska klara, samt hur många dagars bra väder som behövs för att ladda batterierna fulla igen.

Vad får jag om jag beställer en solenergiberäkning?

Du får svar på hur många solpaneler och batterier som behövs för att strömförsörja just din elförbrukning, beroende på solens energiinstrålning vid platsen du bor på och hur din elkonsumtion ser ut en vanlig dag. Om du trycker på Hur det går till i menyn så kan du se en exempelberäkning för ett solcellssystem i Karlstad.

Hur vet man om simuleringarna som Sunny off-grid gör är korrekta?

Simuleringsmodellen som Sunny off-grid tagit fram har jämförts med simuleringar från Världsbanken för möjlig elproduktion från solceller runtom i världen (se den här grafen). Resultaten var nästan helt identiska, som mest avvikande med 5 till 10 procent.

Vad innebär 14 dagars retur-policyn?

Sunny off-grid tillämpar en 14 dagars retur-policy som innebär att du inom 14 dagar efter din beställning har rätt att be om pengarna tillbaka, ifall du inte skulle vara nöjd med din beställning. Du behöver inte ange någon anledning.

Vilka uppgifter behöver jag ange inför solenergiberäkningen?

Inför din beställning specificerar du din strömförbrukning och den plats i världen du befinner dig på. Du anger också vilka månader varje år du vill att solcellssystemet ska fungera problemfritt. Detta är nödvändigt att veta innan beräkningen, eftersom både instrålad solenergi och temperatur varierar under året. En större solkraftsanläggning behövs om den ska användas under årets mörkaste månader.

Vad skiljer Sunny off-grids beräkningar från andra solcellsberäkningstjänster som finns tillgängliga gratis på nätet?

Hos Sunny off-grid får du en personlig utvärdering av vad du behöver, baserat på ett värstascenario där vädret är dåligt flera dagar i rad. Simuleringen, som utförs av en civilingenjör åt dig, visar hur batteriets laddningsnivå varierar över tid under dagarna som simuleras. Många andra tjänster som dimensionerar solcellsanläggningar tittar bara på ett årsgenomsnitt av instrålad solenergi. En sådan beräkningsmetod kan vara relevant för nätanslutna lösningar, men är inte tillräcklig för att dimensionera ett fristående solcellssystem. En uträkning baserad på genomsnittlig solenergi kan ge en bild av hur mycket el som kommer genereras årligen, men det garderar inte batterisystemet mot att laddas ur fullständigt under perioder med dåligt väder.

Många specialister inom solenergi erbjuder också paketlösningar för installationen av solcellssystemet, där uträkningar, materiel och installationsarbetet köps för ett och samma pris. Det kan göra det svårt för kunden att få överblick över vad som är en rimlig kostnad för tjänsten. Därför kan det vara klokt ekonomiskt med att själv köpa in solpaneler och batterier till bästa pris, innan en elektriker kontaktas för installationen.

Erbjuds även beräkningar för nätanslutna solenergilösningar?

Nätanslutna lösningar kan komma att erbjudas på sikt, men är inget som Sunny off-grid förmedlar nu.

Vem är ansvarig för säkerheten i min solcellsanläggning?

Du är själv ansvarig för att arbetet blir bra och säkert utfört. Sunny off-grid förmedlar enbart information om det lämpliga antalet solpaneler och batterier till din solcellsanläggning. Det rekommenderas att en elektriker eller en annan certifierad person anlitas för att utföra installationen.

Säljer Sunny off-grid solpaneler?

Nej, ingen försäljning eller lagerhållning av elmateriel görs. Sunny off-grid utför bara konsulttjänster och beräkningar inom solenergi.

Kan jag få ytterligare hjälp med min solcellsanläggning, utöver dimensioneringstjänsten?

Ja, konsulttjänster kan erbjudas mot en ersättning på 800 kr per timme exkl. moms.

För vilka månader om året rekommenderas en off-grid-lösning?

Som bekant är solinstrålningen lägre under vinterhalvåret och ännu mer så ju längre norrut man kommer. Därför är det rimligt att fråga sig hur långt in på vintern man vill att ens off-grid-solcellssystem ska vara välfungerande. Längre in på vintern stiger priserna eftersom antalet nödvändiga solpaneler och batterier stiger. Sunny off-grid har simulerat hur en off-grid-anläggnings ungefärliga kostnad per energimängd (i wattimmar) förändras under året på orterna Malmö, Stockholm och Luleå. Resultat går att se i grafen nedan, som visar att kostnaden håller sig på rimliga nivåer (mindre än en fördubbling, d.v.s. värdet 2 på y-axeln) på alla orterna under månaderna februari till oktober, för att framåt december stiga ordentligt (i Malmö drygt 8 gånger och i Luleå ca 260 gånger).