Villkor

att jag själv ansvarar för eventuella säkerhetsrisker i samband med elektriska installationer.